Akreditace – Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí (v rozsahu 23 hodin teoretické výuky a 21 hodin praktické výuky)

Platnost akreditace se stanoví do 27.06.2020.

Na základě udělené akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností.

Za dodržování úrovně, obsahu a podmínek vzdělávání v rekvalifikačních kurzech podle akreditovaného vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. O jakýchkoli změnách souvisejících s realizací akreditovaného vzdělávacího programu oproti předloženému projektu je výše uvedený subjekt povinen neprodleně informovat odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Akreditaci si naleznete v PDF souboru