Naše služby

Kurzy probíhají dle aktuálně platných metodik International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Kurzy vedou instruktoři registrovaní Ministerstvem zdravotnictví  způsobilí k samostatnému výkonu bez odborného dohledu podle zákona 96/2004 Sb., s kvalifikací diplomovaný zdravotnický záchranář.

Nabídka kurzů: