Mgr. Eva Hromádková

VZDĚLÁNÍ

2014-2018 – Střední zdravotnická škola Jihlava obor praktická sestra

2018-2021 – Vysoká škola polytechnická Jihlava obor všeobecná sestra

Od 2021 – všeobecná sestra, specializace urgentní péče na Masarykově univerzitě v Brně

PRAXE A ZKUŠENOSTI

2016 – Soutěž první pomoci v ČR pro zdravotnické školy 2. místo

2016 – Absolventka soutěže první pomoci v Rakousku

2017 – Zdravotník u Česko-Finské florbalové školy

2017 – 2018 – Stáž v nemocnici Jihlava

2017 – Stáž v nemocnici v Německu

2018 – Zdravotník na dětském táboře

2019 – 2021 – Všeobecná sestra na Pediatrickém oddělení v Jihlavě

2020-2021 – Všeobecná sestra Infekční oddělení nemocnice Jihlava

2022 – Stáž ZZSJmK

Doposud – Všeobecná sestra na novorozeneckém oddělení Jihlava

KURZY A ŠKOLENÍ

TECC – Tactical Emergency Casualty Care, CZ

Absolventka kurzu Dynamic pistol 1

Absolventka kurzu Home defense