Kurz první pomoci Basic

Potřebujete proškolit v otázce bezpečnosti a první pomoci? Nevšední formou vás naučíme bezpečným a efektivním postupům, kterými zachráníte život i v těch nejhorších a nejzávažnějších stavech. Kurz je komplexní. Všechny potřebné vědomosti se dozvíte během teoretické části a prakticky si tyto úkony “zažijete” dílčím nácvikem a následně pak v realistické modelové situaci.

Pomůžeme vám, stát se moderní společností i v otázce bezpečnosti a připravenosti na krizové situace.

Propagační materiál ke stažení: První pomoc Basic

Cíl kurzu:

Naučit účastníky kurzu zvládat krizové situace spojené se záchranou života a poskytováním první pomoci.

Obsah kurzu:

Absolventi kurzu budou seznámeni s nutností zajištění bezpečnosti sebe a ostatních během záchrany, s vyhodnocením rizik a způsobem jejich eliminace. Budou seznámeni s  aktivací profesionálních složek a poskytováním první pomoci v urgentních stavech před jejich příjezdem. Následně budou posluchači seznámeni i s jinými úrazovými i neúrazovými stavy, se kterými se mohou setkat v závislosti na provoze, ve kterém se nacházejí. Další částí tohoto kurzu je praktický a realistický nácvik záchrany člověka v daném prostředí.

Každý účastník tohoto kurzu se naučí jak se zachovat v krizové situaci a jak zachránit život sobě nebo svému kolegovi.

Časová dotace kurzu:

4 vyučovací hodiny