Ing. Pavel Žilka

VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, studijní program Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu – v rámci studia absolvovány kurzy Taktické řízení, Strojní služba a Chemická služba

PRAXE A ZKUŠENOSTI

2004 – služební poměr u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

2007 – 30.11.2022 – velitel družstva

2022 – velitel čety

KURZY A ŠKOLENÍ

Osvědčení odborně způsobilé osoby podle § 11 odst. 1 zákona o PO

Člen lezeckého družstva

Instruktor vyprošťování u dopravních nehod

Zkušenosti ze zásahů: požár hradu Pernštejn, povodně v okolí Prahy 2013, tornádo na jižní Moravě 2021, požár v Národním parku České Švýcarsko 2022

Člen sboru dobrovolných hasičů a jednotky SDH obce (zástupce velitele jednotky, technik chemické služby, strojník)