Kurzy první pomoci v dětském věku

Potřebujete proškolit v otázce bezpečnosti a první pomoci u dětí? Nevšední formou vás naučíme bezpečným a efektivním postupům, kterými zachráníte život Vašich dětí v těch nejhorších a nejzávažnějších stavech.

Kurz je komplexní a je vhodný zvláště pro rodiče, prarodiče, pedagogy, vedoucí kroužků či oddílů, je zaměřen na akutní stavy specifické pro děti, procvičení život zachraňujících dovedností a celkové zvládnutí situace. Všechny potřebné vědomosti se dozvíte během teoretické části a prakticky si tyto úkony „zažijete“ dílčím nácvikem a následně pak v realistické modelové situaci.

Cíl kurzu:

Naučit účastníky kurzu zvládat krizové situace spojené se záchranou života dětí a poskytováním první pomoci.

Obsah kurzu:

Absolventi kurzu budou seznámeni s nutností zajištění bezpečnosti sebe a ostatních během záchrany, s vyhodnocením rizik a způsobem jejich eliminace. Budou seznámeni s aktivací profesionálních složek a poskytováním první pomoci u dětí před jejich příjezdem. Efektivně vás naučíme, jak správně komunikovat a zvládat stresové situace v urgentních pediatrických stavech.

Následně budou posluchači seznámeni s úrazovými i neúrazovými stavy dětí, se kterými se mohou setkat. Další částí tohoto kurzu je praktický a realistický nácvik záchrany dětí v daném prostředí.

Každý účastník tohoto kurzu se naučí, jak se zachovat v krizové situaci a jak zachránit život dítěte.

Časová dotace kurzu:

5 vyučovacích hodin

Cena kurzu:

1 osoba – 950 Kč s DPH

Termíny kurzu:

Najdete v našem kalendáři akcí