Kurz uzavírání ran mimo nemocniční péči

Kurz je určen všem, kteří se pohybují v prostředí se zvýšenou úrazovostí, a nebo v prostředí, kde se tato událost stane a není možné okamžitá chirurgická péče. Ideálně, když tento kurz navazuje na kurz zástavy masivního krvácení https://www.progressrescue.cz/sluzby/kurz-prvni-pomoci-pro-firmy/kurz-zastavy-masivniho-krvaceni/

Naučíte se základní teorii a praxi v v oblasti vyhodnocení rány a jejího uzavření řadou technik. Také si osvojíte následnou péči  o ránu mimo dosah profesionální péče. 

Kurz je určen všem, kteří se pohybují v prostředí mimo dosah profi péče a tam, kde není k úrazu daleko. Dále zdravotníkům a dalším, kteří chtějí poskytnout perfektní péči po primárním ošetření tohoto typu zranění. Ale hlavně všem, kteří se dostanou do situace, ve které se nemohou spolehnout na nikoho kromě sebe a pomoc pacientovi je daleko.

Součástí kurzu je uzavírání ran na cvičné i reálné tkáni tzv. live tissue training

Propagační materiál ke stažení: Uzavírání ran mimo nemocniční péči

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout informace a dovednosti k vyhodnocování stavu ran a jejich následnému uzavírání v prostředí přednemocniční péče.

Kurz je určen:

Pro širokou laickou veřejnost

Časová dotace kurzu:

4 vyučovací hodiy

Účastníci:

min.10 max. 15

Termíny kurzu:

Najdete v našem kalendáři akcí