Zpracování osobních údajů

Prohlášení společnosti ProgressRescue, s.r.o. o ochraně osobních údajů

Komu souhlas udělujete?

Jsme firma ProgressRescue s.r.o. se sídlem na adrese Polní 4626/25A, 586 01 Jihlava. Zabýváme se pořádáním kurzů první pomoci, lektorskou a poradenskou činností v oblasti taktiky bezpečnosti a zvládání mimořádných situací.
Naše webová adresa je: https://www.progressrescue.cz. Firma byla založena v roce zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 97713.
Jakmile nám poskytnete jakékoli osobní údaje, stáváme se jejich správci.

Shromažďování vašich osobních údajů a které to jsou?

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že se registrujete na některý z nabízených kurzů a udělíte nám souhlas. Některé z osobních údajů (název firmy / jméno a e-mailová adresa) zpracováváme, pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na našem webu anebo přes váš e-mail. Mezi osobní údaje, které shromažďujeme, patří Vaše jméno, příjmení (v kombinaci s názvem firmy), emailová adresa, telefonní číslo, ulice a číslo domu, město. Vámi poskytnuté údaje používáme po Vašem výslovného souhlasu pouze za účelem zpracování objednávky. Po kompletním zpracování Vaší objednávky a uhrazení smluvené ceny budou Vaše údaje uschovány po dobu daňové a obchodní právní lhůty pro uchovávání údajů. Po jejím uplynutí budou smazány. K čemu nám souhlas udělujete a proč ho potřebujeme? Bez vašeho souhlasu by to nešlo. Pokud chceme dodržet zákony a nařízení, musíme o něj požádat vždy, když bude následovat jakákoli operace s vašimi osobními údaji. Údaje jsou následně zpracovány k vyřízení vaší objednávky, vystavení faktury, přípravy certifikátů vystavovaných po absolvování kurzu a další administrativní úkony spojené s organizací kurzů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Základní údaje, jako je název firmy / jméno, datum účasti na našem kurzu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ulice a číslo domu, město uchováváme na dobu pouze tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který nám Vámi byly svěřeny. Pokud jsou však vyžadována zákonnými lhůtami (daňové a obchodní) pro uchování dat delší časová období, jsou tato dodržena. Po jejím uplynutí budou smazána. O výpis údajů, které o vás máme k dispozici nebo jejich dřívější vymazání můžete požádat osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti ProgressRescue s.r.o.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám. Naši zaměstnanci jsou jediní, kteří s Vašimi osobními údaji pracují. Obvykle jde o zaměstnance zodpovědného za administraci kurzů a také o zaměstnance zodpovědného za koordinaci kurzů. Ke všem údajům má přístup ředitel společnosti a IT správce, k účetním údajům (dle zákonných norem) zaměstnanci firmy spravující účetnictví firmy.
Vámi poskytnuté údaje budou využívány výhradně společností ProgressRescue s.r.o. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám, pokud toto nevyžadují zákonné požadavky.

Kde jsou data vašich osobních údajů uložena?

Vaše osobní údaje jsou uloženy na několika místech. Pokud nás kontaktujete přes webový formulář, jsou uloženy v databázi redakčního systému, následně jsou kontrolovány automatizovaným systémem pro rozpoznání spamu, který může být umístěn v zahraničí. Data se odesílají přes zabezpečené připojení na naše e-mailové schránky, současně se po ukončení registrace a odeslání objednávky webová stránka automaticky přesměrovává na web zpracovatele pro vystavení zálohové nebo proforma faktury a následně i daňového dokladu (Stormware POHODA)). Připojení probíhá přes zabezpečené, šifrované spojení. Informace o ochraně osobních údajů poskytovatele této služby naleznete na stránkách poskytovatel účetních služeb Stormware POHODA. Některá data jsou uložena ve služebních noteboocích našich zaměstnanců, z důvodu zpracování vašich objednávek.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Veškerý přenos probíhá přes zabezpečené, šifrované spojení https. Potvrzení o registraci s vašimi osobními údaji obdržíme na náš e-mail. Emailový klient, který používáme se připojuje přes zabezpečené připojení SSL/TSL, počítače, ze kterých se připojujeme jsou chráněny hesly (64 až 128bit anebo nahrazené biometrickými údaji) proti zneužití. Po registraci nebo zakoupení kurzu dochází k automatickému přesměrování na web služby zpracovávající zálohové nebo proforma faktury a následně i daňové doklady. Připojení probíhá taktéž přes zabezpečené, šifrované spojení. Informace o zabezpečení těchto dat naleznete zde: https://stormware.cz.

Jaké máme postupy při úniku informací?

Nemusíte se bát, u nás jsou vaše data v bezpečí. I přesto doporučujeme dodržovat základní zásady bezpečnosti na internetu. Přes formuláře nikdy neposílejte hesla ani citlivé informace. Pokud by došlo k úniku informací, neprodleně vás budeme informovat a pokusíme se zmírnit následky tohoto zneužití a současně situaci nahlásíme dozorovému úřadu.

Vaše práva?

Pokud jste na tomto webu tomto webu provedli registraci, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Máte také právo zapomenout. Žádosti o výpis údajů lze zaslat e-mailem nebo doporučeným dopisem kontaktní osobě odpovědné za správu osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Jak smazat vaše údaje?

Pro zrušení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě požadavku na opravy, blokování a vymazání Vašich údajů, nebo jakýchkoli dalších dotazů na ochranu dat a jejich použití v rámci společnosti ProgressRescue s.r.o., se prosím obraťte na kontakt společnosti: info@progressrescue.cz

ProgressRescue s.r.o.