Kurz resuscitace s AED

Kurz základní neodkladné resuscitace s automatizovaným externím defibrilátorem (AED)

Kurz je navazující na základní zkušenosti s poskytováním laické i profesionální první pomoci. Je zaměřen na základní podporu životních funkcí s rozšířenou částí pro automatickou externí defibrilaci (AED). Výuka zahrnuje  základní i rozšířenou laickou resuscitaci u všech věkových kategorii. Důraz je kladen na praktický nácvik kvalitně  prováděné resuscitace a časné a bezpečné defibrilace při použití AED.

Kurz je vhodný pro zdravotníky, laickou veřejnost, zaměstnance firem, které tímto přístrojem disponují. Dále pro policisty, strážníky a ostatní složky Integrovaného záchranného systému, fungující v systému „FIRST-RESPONDER“

Díky tomuto kurzu se naučíte správně vyhodnotit zdravotní stav pacienta a následně zahájit resuscitaci. Naučíte samostatně, efektivně a bezpečně využít automatizovaný externí defibrilátor (AED) během resuscitace.

Naučíte se zachránit život

Propagační materiál ke stažení: Kurz s AED