Bc. Aneta Hámorská

Aneta u ProgressRescue pracuje jako instruktor krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách.

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Po ukončení vysokoškolského studia s policejním zaměřením nastoupila Aneta na plný úvazek k městské policii na malém městě, kde už dříve působila na částečný úvazek v pozici asistenta. Zde pracovala v pozici strážníka a strážníka psovoda a v posledních 5 letech i ve funkci vedoucího pracovníka. Nyní pracuje jako instruktor u společnosti Hard Task.

Aneta má bohaté zkušenosti ve služební kynologii, a to jak v oblasti použití hlídkového psa, vč. nasazení psa v rámci prvosledových zásahů proti nebezpečným pachatelům, tak i v oblasti speciálních pachových prací (vyhledávání zájmových látek) a v taktice nasazení psa při pátrání po ztracených či hledaných osobách. Aneta má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika), zastávala i pozici instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků.

Aneta za posledních 10 let prodělala několik stáží v USA, kde navštívila střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách ve státech Kalifornie, Florida aj., se zaměřením na řešení situací s aktivním útočníkem a několik kurzů v oblasti Search and Rescue s nasazením jednotek K9. I v České republice navštívila mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů společnosti Hard Task, vč. kurzu SWAT.