Kurz hašení – náhle vzniklý požár v domácnosti

Účastníci kurzu se zajímavou formou seznámí se základy prevence požární ochrany a významu bezpečnosti práce. Seznámí se se situací jak se správně zachovat při náhlém vzniku požáru, tak aby se minimalizovaly škody na zdraví a majetku. Dozví se o základním rozdělení hořlavých látek, jejich vlastnostech a hasebních prostředcích, které jsou vhodné k hašení dané látky. Dále si vyzkouší hašení ručním hasicím přístrojem a pomocí improvizovaných prostředků

Cíl kurzu:

Základní seznámení s problematikou požáru, jeho rozvojem a dynamikou. Osvojení si dovedností efektivního hašení pomocí hasebních prostředků nebo improvizovaných pomůcek.

Kurz je určen:

Pro širokou laickou veřejnost

Časová dotace kurzu:

5 vyučovacích hodin

Cena kurzu:

1 osoba – 1250 Kč s DPH

Termíny kurzu:

Najdete v našem kalendáři akcí