Adam Šimák, DiS.

VZDĚLÁNÍ

2011 – 2015 Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpeč. silnič. dopravy Jihlava, Bezpečnostně právní činnost

9/2019 – Vyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o. Obor diplomovaný zdravotnický záchranář

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Zaměstnán ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na ARO

Osvědčení o účasti na odborné konferenci válečné medicíny 2018

Osvědčení o účasti na IV. Konferenci taktické medicíny CACM 2018

Absolvent Součinnostního cvičení se složkami IZS – Lanové techniky a modelové situace (spolupráce s PČR)

Účastník cvičení Démon 2018:Protiteroristické cvičení URNA

Odborná praxe Urgentní příjem Ústřední vojenská nemocnice

Odborná praxe ZZS Kraje Vysočina

Odborná praxe ZZS Jihočeského kraje

Odborná praxe Krajské Zdravotnické Operační Středisko ZZS Jihočeského kraje

KURZY A ŠKOLENÍ

Horská služba ČR, o.p.s.

Lanová technika, uzly, zimní jištění Ošetřování, polohování a svozy zraněných

Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov

Záchrana tonoucího z vodní hladiny a činnost v krizových situacích

Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov

Záchrana tonoucího ze zamrzlé vodní plochy a činnost v krizových situacích

TECC – Tactical Emergency Casualty Care, CZ