Bc. Adam Šimák

VZDĚLÁNÍ

2011 – 2015 Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpeč. silnič. dopravy Jihlava, Bezpečnostně právní činnost

9/2015 – 6/2019 ZSF JČU České Budějovice, Bc. Studium – Zdravotnický záchranář

PRAXE A ZKUŠENOSTI

 

Osvědčení o účasti na odborné konferenci válečné medicíny 2018

Osvědčení o účasti na IV. Konferenci taktické medicíny CACM 2018

Absolvent Součinnostního cvičení se složkami IZS – Lanové techniky a modelové situace (spolupráce s PČR)

Účastník cvičení Démon 2018:Protiteroristické cvičení URNA

Odborná praxe Urgentní příjem Ústřední vojenská nemocnice

Odborná praxe ZZS Kraje Vysočina

Odborná praxe ZZS Jihočeského kraje

Odborná praxe Krajské Zdravotnické Operační Středisko ZZS Jihočeského kraje

KURZY A ŠKOLENÍ

Horská služba ČR, o.p.s.

Lanová technika, uzly, zimní jištění Ošetřování, polohování a svozy zraněných

Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov

Záchrana tonoucího z vodní hladiny a činnost v krizových situacích

Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov

Záchrana tonoucího ze zamrzlé vodní plochy a činnost v krizových situacích