Bc. Jan Lukeš, DiS.

VZDĚLÁNÍ

  • Vystudovaná VOŠ požární ochrany ve Frýdku Místku – obor Prevence rizik a záchranářství
  • Vystudovaná VUT FCH Brno – obor Krizové řízení a ochrana obyvatel

PRAXE A ZKUŠENOSTI

  • Od roku 2002 příslušníkem HZS Kraje Vysočina

KURZY A ŠKOLENÍ

  • Osvědčení osoby odborně způsobilé podle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
  • Instruktor HZS Kraje Vysočina ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
  • Kurz posttraumatické intervenční péče