Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný kurz MŠMT ČR

Akreditace: MSMT – 8526/2023-6-407. Kurz je určený přímo pro pedagogy.

Obsah výuky:

 • Zabezpečení místa nehody
 • Transport raněného
 • Kontrola životních funkcí
 • Zvládání masivního krvácení
 • Postižený v bezvědomí
 • Zraněný s dýchacími obtížemi
 • Srdeční zástava
 • Postižený se srdečním záchvatem
 • Vážnější spáleniny a krvácející rány
 • Poranění pohybového aparátu
 • Záchvatovité stavy
 • Cizí tělesa v ráně (ucho, nos, oko)
 • Křečové stavy
 • Intoxikace
 • Tepelná a chemická poranění

Vzdělávací cíl:

Absolventi kurzu získají znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situaci denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Dále naučit pedagogy správně a pohotově reagovat při náhlém ohrožení zdraví ve škole a v terénu, s použitím pomůcek i bez nich, při respektování zásad bezpečného chování.

Hodinová dotace:

Program v celkovém rozsahu 20 vyučovacích hodin je složen z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do 15 témat. Kurz bude probíhat 2 dny. Cílem teoretické výuky je získat znalosti v oblasti poskytování první pomoci u dětí, mládeže a dospělých v kontextu nejnovějších poznatků a doporučení odborných organizací. Cílem praktické výuky je osvojení si postupů první pomoci.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. V jednom kurzu bude max.15 účastníků.

Plánové místo konání:

Výuka bude probíhat ve školách nebo v sídle provozovny a přednáškové místnosti Progressrescue s.r.o. na adrese Heroltická 19, Jihlava s podporou pomůcek simulátorů zranění a figurín pro výuku první pomoci.

Způsob vyhodnocení akce:

Řešení modelové situace ve skupině, závěrečný test a vyplnění evaluačního dotazníku. Po úspěšném absolvování kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení.

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka kurzu činí – 3000,-Kč (min.10 účastníků), při počtu 15 účastníků – 2000,- Kč. (Kurz nepodléhá platbě DPH).

Doklad o akreditaci instituce si můžete stáhnout v PDF souboru zde.

Doklad o akreditaci kurzu si můžete stáhnout v PDF souboru zde.