Kurz zástavy masivního krvácení

Kurz je vhodný zejména pro všechny ty, kteří pracují v prostředí se zvýšenou úrazovostí díky zacházení s ostrými řeznými předměty nebo prostředky. Dále by tyto dovednosti měli získat ti, co se pohybují na střelnicích, myslivci, provozovatelé sportovních a zážitkových akcí a další.

Kurz může být přínosem pro každého, kdo absolvoval jiný kurz první pomoci a tímto si doplní informace k dané problematice.

Propagační materiál ke stažení: Kurz zástavy masivního krvácení

Cíl kurzu:

Masivní krvácení patří k nejzávažnějším poškozením zdraví s vysokou úmrtností. Prostřednictvím našeho kurzu získáte schopnost rozpoznat život ohrožující krvácení a účinně zasáhnout. Osoba vedle oběti krvácení může být tím, kdo ji s největší pravděpodobností zachrání. Zástava masivního krvácení nesnese odkladu.

Obsah kurzu:

Kurz je veden dle platných metodik mezinárodních organizací NAEMT, STOP THE BLEED a Co-TECC. Posluchači se dozví jak rozpoznat a lokalizovat masivní krvácení a následně jaké zvolit prostředky a techniky tak, aby bylo zabráněno vykrvácení. Prakticko- teoretickou formou výuky se naučí jak pracovat co nejrychleji a nejefektivněji prostřednictvím alternativního materiálu, pomocí běžně dostupné lékárničky a dále se naučí pracovat s moderními prostředky pro zástavu masivního krvácení.

Při kurzu se využívají sofistikované simulace zranění a trenažéry pro zástavu masivního krvácení

Každý účastník tohoto kurzu se naučí jak se zachovat v krizové situaci a jak zachránit život sobě nebo svému kolegovi.

Časová dotace kurzu:

3 vyučovací hodiny

Účastníci:

min.10 max. 20