Pavel Gregory

Pavel u ProgressRescue pracuje jako instruktor krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách.

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Pavel působí jako instruktor u společnosti Hard Task. V minulosti působil jak v řadových pozicích, tak mnoho let na vedoucích pozicích v řadách městské policie. Nejprve několik let v okresním městě mnoho let v menších městech a obcích. Kromě zkušeností v oblasti služební kynologie, jako psovod pracoval Pavel více než 20 let, má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika) a do jeho pracovní náplně po většinu jeho kariéry patřila též pozice instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků, což zajišťoval i pro další obecní a městské policie.

Za posledních 10 let prodělal Pavel několik stáží v USA, kde navštívil střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách a tyto návštěvy několikrát zopakoval v různých státech USA, kde kromě seznamování se s moderním vybavením, metodami práce a výcvikem policie a složek IZS navštívil i kurzy pořádané policií pro veřejnost, např. na téma „jak přežít aktivního útočníka“.

V České republice Pavel absolvoval mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů společnosti Hard Task,  vč. kurzu US Police SWAT.