Kurz první pomoci

Tento kurz Vás seznámí se základy první pomoci. Obsahem kurzu je praktické zvládnutí poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech i při běžných úrazech, nebo neúrazových stavech. Kurz je určen zejména pro širokou laickou veřejnost – tedy pro každého kdo si není jistý, jak by v případě nutnosti poskytl první pomoc dospělému.

Cíl kurzu:

Naučit zachránce reagovat bezpečně poskytovat první pomoc u neodkladných stavů poškození zdraví

Kurz je určen:

Pro širokou laickou veřejnost

Časová dotace kurzu:

5,5 vyučovacích hodin

Cena kurzu:

1 osoba – 990 Kč s DPH

Termíny kurzu:

Najdete v našem kalendáři akcí