Akreditace – Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí (v rozsahu 23 hodin teoretické výuky a 21 hodin praktické výuky) Platnost akreditace se stanoví do 27.06.2020. Na základě udělené akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností. Za dodržování úrovně, obsahu…