Kurz první pomoci u dopravní nehody

Nabízíme komplexní kurz bezpečnosti a první pomoci pro řidiče. Z vlastních zkušeností v terénu víme, že řidiči – zachránci, mnohdy nasazují svoje zdraví a život zbytečně.  Naučíme vás zachraňovat oběti dopravní nehody bezpečně a efektivně

Cíl kurzu:

Naučit zachránce obětí dopravní nehody zvážit všechna rizika, vyhodnotit situaci, zabezpečit sebe a ostatní, aktivovat tísňové linky a následně kvalitně a efektivně poskytnout první pomoc

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu budou seznámeni s legislativou a nutností poskytnutí potřebné pomoci. Následně se naučí taktice zajištění bezpečnosti sobě a ostatním ( zastavení vlastního vozidla,  využití bezpečnostních prostředků, alternativy chybějícího zdravotnického materiálu, aj.) Naučí se dokonale vyhodnotit situaci a naučí se, jak posbírat veškeré informace potřebné k předání na tísňové linky. Dalším cílem kurzu je naučit  zachránce perfektním organizačním a komunikačním dovednostem na místě neštěstí, před příjezdem záchranných složek. Druhá část kurzu naučí posluchače efektivnímu poskytování první pomoci obětem dopravní nehody. Důraz je zde kladen na praktický nácvik v realistických modelových situací.

Kurz je určen:

veřejnosti, řidičům služebních a referenčních vozů, pracovníkům pohybujících se po silnicích nebo v jakémkoli dopravním provoze, organizátorům motoristických závodů

Každý z vás dopravní nehodu viděl a každý z vás může dopravní nehodu zažít.

Naučíme vás jak se chovat v této krizové situaci !

Časová dotace kurzu:

5,5 vyučovacích hodin

Cena kurzu:

1 osoba – 1200Kč s DPH

Termíny kurzu:

Najdete v našem kalendáři akcí