Kurz řešení mimořádné události – Náhle vzniklý požár

Účastníci kurzu se zajímavou formou seznámí se základy prevence požární ochrany a významu bezpečnosti práce. Seznámí se se situací jak se správně zachovat při náhlémvzniku požáru, tak aby se minimalizovaly škody na zdraví a majetku. Dozví se o základním rozdělení hořlavých látek, jejich vlastnostech a hasebních prostředcích, kteréjsou vhodné k hašení dané látky. Dále si vyzkouší hašení ručním hasicím přístrojem a pomocí improvizovaných prostředků   

Propagační materiál ke stažení: Mimořádné události – Náhlý požár

Cíl: 

Základní seznámení s problematikou požáru, jeho rozvojem a dynamikou. Osvojení sidovedností efektivního hašení pomocí hasebních prostředků nebo improvizovanýchpomůcek.    

Časová dotace:

4 hodiny

Účastníci:

min.10 max. 20