Close Quarters Battle

Naši instruktoři se na jaře účastnili komplexního nácviku v rámci kurzu CQB (Close Quarters Battle). Druhá část tohoto kurzu byla zaměřena na eliminaci následků řádění aktivního útočníka ve škole. Zde si instruktoři dokonale nacvičili třídění obětí metodou START, komunikaci ze zasahujícími složkami, ošetřování obětí a další praktiky dle postupů C-TECC