Aktuality

PF 2018

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v tomto roce absolvovali naše kurzy. Děkujeme za to, že jste s námi do toho šli. Děkujeme za důvěru a za perfektní spolupráci. V roce 2017 jsme naučili poskytovat první pomoc a zvládat mimořádné situace přesně 852 účastníků našich kurzů. Školili jsme zaměstnance firem, veřejnost,…

Akreditace – Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí (v rozsahu 23 hodin teoretické výuky a 21 hodin praktické výuky) Platnost akreditace se stanoví do 27.06.2020. Na základě udělené akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností. Za dodržování úrovně, obsahu…

Close Quarters Battle

Naši instruktoři se na jaře účastnili komplexního nácviku v rámci kurzu CQB (Close Quarters Battle). Druhá část tohoto kurzu byla zaměřena na eliminaci následků řádění aktivního útočníka ve škole. Zde si instruktoři dokonale nacvičili třídění obětí metodou START, komunikaci ze zasahujícími složkami, ošetřování obětí a další praktiky dle postupů C-TECC