Aktuality

Kurz první pomoc pro průmyslové provozy

Tento týden jsme zahájili “Kurz první pomoc pro průmyslové provozy”, pro síť, originálních, kvalitních a velice úspěšných gastronomických provozů, a to pro AMBIENTE, www.ambi.cz … Na základě jejich specifické poptávky … jsme vypracovali originální kurz přímo pro jejich potřeby… a pracujeme na dalších kurzech dle jejich požadavků. Těšíme se na…

PF 2018

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v tomto roce absolvovali naše kurzy. Děkujeme za to, že jste s námi do toho šli. Děkujeme za důvěru a za perfektní spolupráci. V roce 2017 jsme naučili poskytovat první pomoc a zvládat mimořádné situace přesně 852 účastníků našich kurzů. Školili jsme zaměstnance firem, veřejnost,…

BĚH PRO HOSPIC 3. 9. 2017

Podporujeme BĚH PRO HOSPIC, který se uskuteční 3. 9. 2017 ve Velkém Meziříčí. sportovní benefiční akce pro děti a dospělé Kdy: neděle 3. září 2017 od 13:00 do 17:00 hodin Kde: Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí Program: 13:00 – 14:30 registrace běžců 14:45 rozcvička pod vedením Veroniky Čamkové, patronky běhu…

Akreditace – Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí (v rozsahu 23 hodin teoretické výuky a 21 hodin praktické výuky) Platnost akreditace se stanoví do 27.06.2020. Na základě udělené akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností. Za dodržování úrovně, obsahu…

Tactical Emergency Casualty Care

V červnu někteří naši instruktoři absolvovali velice náročný třídenní kurz TECC. Kurz byl založen na principech Tactical Emergency Casualty Care (TECC), který implementoval metodiku poskytování přednemocniční neodkladné péče trauma pacientům v bojových podmínkách, do civilního taktického (pro zachránce a pacienta) nebezpečného prostředí.

Close Quarters Battle

Naši instruktoři se na jaře účastnili komplexního nácviku v rámci kurzu CQB (Close Quarters Battle). Druhá část tohoto kurzu byla zaměřena na eliminaci následků řádění aktivního útočníka ve škole. Zde si instruktoři dokonale nacvičili třídění obětí metodou START, komunikaci ze zasahujícími složkami, ošetřování obětí a další praktiky dle postupů C-TECC