Tactical Emergency Casualty Care

V červnu někteří naši instruktoři absolvovali velice náročný třídenní kurz TECC. Kurz byl založen na principech Tactical Emergency Casualty Care (TECC), který implementoval metodiku poskytování přednemocniční neodkladné péče trauma pacientům v bojových podmínkách, do civilního taktického (pro zachránce a pacienta) nebezpečného prostředí.