Mgr. Vršecká Petra

VZDĚLÁNÍ

Vystudovala 3. Lékařskou fakultu a Řízení a supervizi ve zdravotnických organizacích na FHS, Univerzita Karlova v Praze

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Akademický pracovník Vysoké školy polytechnické Jihlava od roku 2012 dosud

Lektor kurzů první pomoci pro laickou veřejnost – Univerzita třetího věku od roku 2012 dosud

Lektor akreditovaných kvalifikačních kurzů pro zdravotníky 2008

Účastník Metodického cvičení záchranářů kraje Vysočina 2014, 2015

KURZY A ŠKOLENÍ

Kurzy psychologie a komunikace ve zdravotnických zařízeních, Praha

Kurz Interní audit kvality ve zdravotnictví