Mgr. Kourková Petra

VZDĚLÁNÍ

Vystudovala Specializaci ve zdravotnictví (Mgr.) na Masarykově univerzitě v Brně

Specializační vzdělání v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče

Specializační vzdělání v oboru Organizace řízení zdravotnictví

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Od 1990 – dosud všeobecná sestra, anesteziologická sestra Centrální operační sály, ARO,

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Externí spolupracovník Vysoké školy polytechnické Jihlava od roku 2014 – dosud, vedení

odborné praxe studentů, teoretická výuka předmětů

Vedení pravidelných povinných školení KPR pro zaměstnance Nemocnice Jihlava

KURZY A ŠKOLENÍ

mentorský kurs (pořádaný VŠPJ ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava, p. o.)

absolvování certifikovaného kurzu: Rozvoj a řízení zdravotnického zařízení – MANAGEMENT 21. STOLETÍ

absolvování certifikovaného kurzu: Péče o pacienta s bolestí

absolvování certifikovaného kurzu: Zajištění dýchacích cest

aktivní přednášková a publikační činnost